Покрајинска Влада и ресорни секретаријат су од 2017 г. посебну пажњу и подршку усмерили ка предузећима која запошљавају особе са инвалидитетом.
„У претходном периоду обишли смо свих 16 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у АПВојводини, изјавио је заменик покрајинског секретара за привреду и туризам Павле Почуч.
Путем конкурса секретаријата за привреду смо определили преко 50 милиона динара овим предузећима која запошљавају преко 400 особа са инвалидитетом.
Да су ове мере подршке ефикасне,  говори и податак да се број незапослених особа са инвалидитетом смањује у АПВојводини,  а у најави је оснивање више нових предузећа из овог сектора“, рекао је Почуч.