ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка  у јулу и августу месецу организује акцију одношења кабастог отпада у Челареву и градским месним заједницама. На за то одређеним местима, биће постаљени велики контејнери за  за одлагање кабастог смећа из домаћинстава. Из ЈКП Комуналпројект апелују  на грађане да сав кабасти отпад депонују на места предвиђена за то,  а не да гомилају такву врсту отпада на јавним површинама, уз напомену да је одношење кабастог отпада  бесплатно.

Акција ће бити спроведена у периоду од 24. јула до 31. августа текуће године, према следећем распореду:

Челарево:

Од 24. до 27. јула контејнер за кабасти отпад биће постављен на локацији после Пиваре иза гробља према обилазници.

Бачка Паланка:

Од 31. јула до 3. августа у месној заједници Стари град контејнер ће бити постављен на локацији Багер.

Од 7. до 10. августа у месној заједници Центар, контејнер ће бити постављен на локацији код католичког гробља са леве стране.

Од 14. до 17. августа у месној заједници Братство контејнер ће бити постављен на углу Банатске и Кумановске улице.

Од 21. до 24. августа у месној заједници Дунав, контејнер ће бити постављен на локацији код Цврцине баре.

Контејнери ће бити постављани на локацијама петком , а празниће их понедељком у пре подневним часовима.  Након уклањања контејнера интервентна група ЈКП „ Комуналпројект“ Бачка Паланка обавиће уређење пунктова.  Стручни надзор над реализацијом овог Плана одвожења кабастог отпада из домаћинстава са територије Општине Бачка Паланка у 2020. години спроводиће Комунална инспекција Општине Бачка Паланка.