Верујем у Бога,

у љубав,

у пријатељство,

у отаџбину,

у поштење.

Да не верујем у све то,

не бих имао разлога веровати

ни у једно од тога посебно.

Јован Дучић