Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам Павле Почуч, доставио је нашој редакцији ауторски текст који говори о економској политици коју је Влада Републике Србије спроводила у првом кварталу 2020. године, а чији резултати дају реалну основу очекивањима да ће Србија од свих земаља у Европи имати најмањи негативан ефекат пандемије на привреду.

  „У јеку беспоштедне борбе против пандемије и борбе за здравље и живот  сваког грађанина , истовремено се водила важна битка за очување економских ресурс и привреде Републике Србије.

Суочити се и ући у обрачун са опасношћу од губитка великог броја живота на једној страни као и претњи да се држава економски уруши на другој страни захтевало је  велику  храброст, мудрост, одговорност и надљудски ангажман,  а који су показали пре свега председник и Влада Републике Србије.

У сваку битку када се улази кључан фактор за њен исход је снага и потенцијал који имате, а Србија је  захваљујући успешно вођеном економском политиком и на овај фронт ушла са стабилном економијом, контролисаном фискалном и монетарном политиком, смањеним јавним дугом, повећаним инвестицијама и БДП као и значајним девизним резервама.

Као последица вођења одговорне и рационалне економске политике Владе Републике Србије, први макроекономски показатељи – Први квартал 2020.  јануар – март  су најбоља потврда снаге и привредно економског потенцијала са који смо ушли у обрачун са пандемијом .

У првом кварталу 2020. године индустријска производња у Републици Србији забележила је раст за 4,4 % у односу на прошлу годину

– Привредни раст у Републици Србији 5 %

-Промет трговине на мало је повећан за 10 %

-Пољопривреда и прехрамбена индустрија су имале повећање извоза за 16,8 %

-Грађевинска индустрија је повећала захтеве за дозволе за изградњу за    17 %

-Аутономна Покрајина Војводина је имала повећан извоз за 5,5 % ( 1,5 милијарди еу)

Истовремено Влада Републике Србије ефикасним сетом мера за ублажавање економских последица изазваних корона вирусом,  обезбедила је директну помоћ приватном сектору у области привреде и пољопривреде, као и свим пунолетним грађанима у укупном износу од 5,1 милијарду еура – 608,3 милиона динара.

Наравно, највећи економски удар на пословање и привредне активности је свакако период другог квартала (април – јун), посебно месец април када је утицај пандемије на оба фронта био и највећи, како по здравље грађана тако и на целокупну привреду у Републици Србији.

Ипак, анализом ефеката финансијских мера за помоћ привредницима,  а које су изванредно прихваћене, можемо са реалним оптимизмом очекивати најмањи негативан ефекат пандемије на привреду Републике Србије од свих земаља у Европи,  а од следеће године и наставак убрзаног економског раста.“

Аутор:  Павле Почуч,  заменик  Покрајинског секретара за привреду и туризам