Међународни Дан Дунава обележава се 29. јуна сваке године, у 14 европских подунавских земаља, потписница Међународне конвенције о заштити Дунава.
Kонвенцију су, 1994. године у Софији, потписале земље дунавског слива и Европска унија, и она је основ за сарадњу држава ради заштите Дунава, на чијем сливу живи више од 80 милиона људи.
Циљ конвенције је подизање свести о очувању реке код што већег броја људи и апеловање на рационалну употребу водних ресурса.
Дунав тече кроз Србију у дужини од 588 километара. Протеже се од тромеђе Србије, Мађарске и Хрватске до ушћа Тимока, на тромеђи Србије, Бугарске и Румуније. Пролази кроз војвођанску равницу и националне паркове „Фрушка гора“ и „Ђердап“, а поред природног блага, бројне су културно-историјске вредности дуж његових обала. Главне притоке у Србији су му реке Тиса, Сава, Тамиш, Морава, Нера и Тимок.

Дунав је најпопуларнија река на свету за речна крстарења и представља велики туристички потенцијал Србије, са два највећа градска центра, Београдом и Новим Садом.
Дунав је једна велика и магична европска река и њене квалитете и лепоту морамо сачувати. Kраси сваки град и државу кроз коју пролази.

Сваког 29. јуна у Европи се обележава Међународни дан Дунава кроз разне акције, радионице и догађаје.

Обележавање Дана Дунава углавном је препуштено малишанима који кроз разне игре и активности се упознају са реком и показују колики је њен значај, међутим ове године у свим земљама дунавског слива ова манифестација се неће одржати због епидемије корона вируса.